بازدید فرماندار سلماس از روند پروژه روشنایی

بازدید فرماندار سلماس از روند پروژه روشنایی
فرماندار سلماس از روند پروژه روشنایی محور سلماس - تازه شهر و پروژه نیرو رسانی و روشنایی منطقه ویژه اقتصادی سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس صبح امروز از روند پروژه روشنایی محور سلماس - تازه شهر و پروژه نیرو رسانی و روشنایی منطقه ویژه اقتصادی سلماس بازدید کرد.
گفتنی است روشنایی محور سلماس - تازه شهر تا پایان هفته جاری و پروژه نیرو رسانی و روشنایی منطقه ویژه اقتصادی سلماس  تا پایان ماه آتی به بهره برداری خواهد رسید.