برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی سلماس

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی سلماس
دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان با حضوراعضاء درمحل کتابخانه عمومی شهید بهشتی برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مدیر کتابخانه های عمومی این شهرستان دراین جلسه گفت : دراین شهرستان حدود ۱۱۳ هزار نسخه کتاب در۶ باب کتابخانه این شهرستان وجودداشته که ۳۰% میزان علاقمندی مردم به کتابخوانی نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است .
هادی درستی گفت : درسال جاری از۸ جلد کتاب نویسندگان محلی رونمایی ودرهفته دفاع مقدس ۴ کتاب نویسندگان این شهرستان درخصوص هشت سال دفاع مقدس وشهداء ازما چه میخواهند رونمایی خواهدشد .
"مرتضی اصغری" فرماندارسلماس نیز دراین جلسه گفت: شرایط علاقمندی جوانان نسبت به مطالعه کتاب دراین شهرستان فرهنگ سازی و درنقاط مختلف شهر و حتی روستاهای دور افتاده کتابخانه ایجاد شود.