برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت در مسجد جامع تازه شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ همزمان با مردم ایران اسلامی که عزادار سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی همرزمانش مراسمی با استقبال گرم مردم شهیدپرور تازه شهر برگزارشد.
مردم که ازسیلی زدن به پایگاههای آمریکا خوشحال بودند و ازنیروهای هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخاطر اولین اقدام و انتقام تشکر کردند.
همچنین بانگ تکبیر الله اکبر وباشعارهای سپاه پاسداران همسنگران سلیمانی تشکر تشکر  سر دادند .
درادامه  اصغری فرماندار این شهرستان طی سخنرانی درخصوص شکست آمریکا و اتحاد مسلمانان منطقه در مقابله با آمریکا و عزاداری سینه زنی مراسم بپایان رسید .
وبیش از ۵۰ مراسم درشهر و روستاهای این شهرستان برگزار و یا در روزهای آینده برگزار خواهدشد .