برگزاری جلسه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان سلماس با حضور فرماندار فعالان اقتصادی وصنعتگران وتولید کنندگان وریس سازمان صمت استان برگزارشد
غلامرضا بابایی دراین جلسه گفت شهرستان سلماس درحوزه صنعت 129 واحد صنعتی با سرمایه گذاری یک هزار و124 میلیارد ریال واشتغال زایی برای بیش از دوهزارنفر ودرحوزه معدن 22 معدن دارای پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری یک هزار و309 میلیارد ریال وبرای 199 نفر اشتغال بصورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است
وی افزود درحوزه اصناف این شهرستان 5 هزار و200 واحد صنفی دارای پروانه بهره برداری با اشتغال زایی 13 هزار نفر در حال فعالیت می باشند که نزدیک به 1هزارو 200 واحد صنفی بدون پروانه شناسایی و در حال ساماندهیی باشند.
وی عنوان کرد:امروزه ایجاد کارگاه کوچک صنعتی  قابل توجیه نمیباشدو تولید در این برهه باید تولید انبوه باشد تا توان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی را داشته باشد.
وی افزود : در کشور واحدهای تولیدی صنعتی با ایجاد زنجیره های تکمیلی یک صنعت بزرگ که مکمل تولیدات یک دیگر باشند سبب رشد و شکوفایی صنعت خواهند شد.
بابایی در خصوص صدور مجوز تاسیس واحد های صنعتی درخارج ازشهرک های صنعتی گفت
تاکنون سازمان مجاز به صدور جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی درخارج ازشهرکهای صنعتی را نمی داد ولی اکنون صدور مجوز به دارندگان اراضی شخصی خارج ازشهرک که سند زمین بنام سرمایه گذار باشد وزمین مدنظر نیز ازلحاظ ارزش کشاورزی درجه 3 و4 باشد بلامانع است
فرماندارسلماس نیز گفت: امروز کشور درگیرمسائل و مشکلات اقتصادی است ودشمنان این نظام به سرکردگی استکبار ظالمانه ترین وبیرحمانه ترین تحریم ها به این کشور تحمیل نمودند وشما جهادگران وایثارگران خط مقدم مبارزه با دشمنان این کشور میباشید وباید با تلاش ورونق تولید این کشوررا ازمشکلات نجات دهید.
مرتضی اصغری برلزوم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها وافزایش سرمایه درگردش انها تاکید کرد.
درپایان ریس سازمان صمت استان وفرماندار وتعدادی ازفعالان اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی، واحدهای تولیدی وصنعتی و نمایشگاه مبلمان این شهرستان بازدید نمودند وازنزدیک با مشکلات واحدها اشنا شدند.