دیدار ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس

دیدار ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس
دیدار ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس در محل دفتر فرماندار شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس در محل دفتر فرماندار دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات ساختمان دانشگاه پیام نور شهرستان گفتگو کرد.