جلسه شورای کشاورزی شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری جلسه شورای کشاورزی شهرستان سلماس با حضور سرپرست فرمانداری در محل سالن جلسه مدیریت جهاد کشاورزی
گفتنی است در این جلسه مسایل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداران بررسی و تصمیم گیری شد.