طی پیامی مشترک فرماندار، دادستان وشهردار سلماس

اطلاعیه خرید، فروش و تفکیک اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر و کاربری های غیرمسکونی در سلماس

اطلاعیه خرید، فروش و تفکیک اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر و کاربری های غیرمسکونی در سلماس
طی اطلاعیه مشترک فرماندار، دادستان وشهردار سلماس خرید، فروش و تفکیک اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر و کاربری های غیرمسکونی در سلماس اطلاع رسانی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ اطلاعیه مهم وفوری مشترک فرمانداری، دادستانی وشهرداری سلماس در خصوص سو استفاده عده ایی افراد سودجو وفرصت طلب درپیرامون خرید وفروش و تفکیک اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر و کاربریهای غیرمسکونی صادر و اطلاع رسانی شد.

شهروندان این هشدار را جدی گرفته وبه دام این افراد گرفتار نشوند.