هم زمان با دومین روز هفته دولت طرح های اقتصادی کمیته امداد شهرستان سلماس

   به گزارش روابط عمومی شهرستان سلماس؛در دومین روز از ایام گرامی داشت هفته دولت با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس و چندی از  مسئولین شهرستان چندین طرح اقتصادی که با کمک کمیته امداد بسترسازی شده بود مورد بهره برداری قرار گرفت.