بهره برداری آزمایشی ازتصیفه خانه اب شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ طرح آبرسانی برای تامین اب سالم و پایدار شهرهای سلماس تازه شهر و روستاهای همجوار در افق سال ۱۴۱۸ احداث شده است.
این طرح دومین تصیفه خانه مدرن کشور بعد از مهاباد بشمارمیرود که به روش شناورسازی با هوای فشرده اختلاط انعقاد و زلال سازی احداث شده است.
طرح تصیفه خانه آب شرب این شهرستان با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدار بهره برداری قرارگرفت.
با بهره برداری ازتصیفه خانه آب شرب این شهرستان بیش از ۱۶۰ هزار نفر از شهروندان از نعمت اب تصیفه شده برخوردار خواهند شد .