برگزاری جلسه جمعیت و خانواده در سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور سرپرست فرماندار شهرستان سلماس و جمعی از مسئولین ادارت شهرستان سلماس، اولین جلسه ستاد جمعیت و خانواده در سالن جلسات فرمانداری شهرستان سلماس برگزار گردید.