اجرای بسیج عمومی ضدعفونی معابر شهری به منظور مقابله با کرونا ویروس در سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ در آستانه سال ۱۳۹۹ و دربیستمین روز ازسمپاشی وضدعفونی معابر ومراکز شهری همه امدند از ارتشیان دلاور تیپ ۲۶۴ تا گروههای جهادی بسیج ونیروهای شهرداری واتش نشانی وتشکل های مردم نهاد وهمه با یک هدف مشترک وبا وحدت وتعامل برای شکست ویروس کرونا

 دراغازعملیات حجت الاسلام طباطبایی امام جمعه این شهرستان ازتلاشگران ومدافعان سلامت مردم درمراکز درمانی وبهداشتی وتلاش بیست روزه وشبانه روزی نیروهای شهرداری واتش نشانی ومردمی وبسیجیان وپرسنل تیپ ۲۶۴ قدردانی وازمردم خواستند جهت پاره نمودن زنجیر این بیماری منحوس دستورات مراکز درمانی وبهداشتی را رعایت نمایند.

مرتضی اصغری فرماندارسلماس نیز ازتلاشهای دستگاههای خدمات رسان وگروههای جهادی وتشکل های مردم نهاددرطول بسیت روز که با مجاهدت شبانه روزی انجام گرفته قدردانی نمودند

درادامه سرداررضازاده منتخب مردم شریف این شهرستان ازهمکاری مردم با مراکزدرمانی وبهداشتی وخدمات رسان تشکر وسال نورا به مردم شریف این شهرستان تبریک گفتند .

درادامه رژه نیروهای عمل کننده ازمقابل مسئولین برگزارشد وتوسط امام جمعه منتخب مردم درمجلس وفرماندار با اهداء گل اززحمات شبانه روزی جهادگران سلامت قدردانی بعمل امد .