حلول ماه شوال و عید سعید فطر

حلول ماه شوال و عید سعید فطر
حلول ماه شوال و عید سعید فطر برتمامی همشهریان گرامی مبارک باد.

حلول ماه شوال و عید سعید فطر برتمامی همشهریان گرامی مبارک باد.

‘ روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس’