دیدار معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با سرپرست فرمانداری سلماس

دیدار معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با سرپرست فرمانداری سلماس
معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ دیدار معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با سرپرست فرمانداری سلماس و بررسی مسایل و مشکلات تپه باستانی اهرنجان