برگزاری انتخابات در سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ همزمان با سراسر کشور، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سلماس نیز در حال برگزاری است؛

فرماندار و رییس ستاد انتخابات  به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان سلماس نیز برای بررسی وضعیت شعبه های انتخاباتی در اکثر آنها حاضر شد و با مجریان به گفت و گو نشست.