برگزاری هفتمین جلسه تنظیم بازار درشهرستان سلماس

برگزاری هفتمین جلسه تنظیم بازار درشهرستان سلماس
با حضور اعضای ستاد تنظیم بازار این شهرستان هفتمین جلسه تنظیم بازار درمحل فرمانداری تشکیل یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری فرماندار این شهرستان با تشریح فرآیند افزایش قیمت بنزین و کمک معیشتی دولت به مردم گفت: با تلاش شبانه روزی وافزایش بازرسی وکنترل قیمت اجناس دربازار ونظارت مستمر برتوزیع کالا ومواد غذایی باید جلو افراد سودجو گرفته شود ومردم شاهد افزایش قیمت ها نبوده باشند وبا افراد متخلف ومحتکرین برخورد جدی بعمل اید
ریس صنعت معدن تجارت نیزدراین جلسه گفت دردوماه اخیر بازرسان این اداره از1055 مورد بازرسی نموده که برای 176 مورد بعلت کم فروشی وگرانفروشی واحتکار مبلغ 384 میلیون تومان جریمه گردیدند
اسکندرزاده درادامه به تشویق واحدهایی که بصورت منصفانه درمایحتاج مردم تلاش مینمایند گفت درطول سالجاری بیش از یکصد واحد عرضه کالا بعلت تعامل با مردم رعایت انصاف مورد تشویق قرارگرفتند.