ازدید میدانی سرپرست فرمانداری سلماس به همراه رئیس اداره صمت و رئیس اتاق اصناف از وضعیت بازار سلماس

ازدید میدانی سرپرست فرمانداری سلماس به همراه رئیس اداره صمت و رئیس اتاق اصناف از وضعیت بازار سلماس
ازدید میدانی سرپرست فرمانداری سلماس به همراه رئیس اداره صمت و رئیس اتاق اصناف از وضعیت بازار سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛بازدید میدانی سرپرست فرمانداری سلماس به همراه رئیس اداره صمت و رئیس اتاق اصناف از وضعیت بازار سلماس

در این بازدید که با هدف نظارت بر قیمت ها،بررسی بازار و استماع مشکلات بازاریان انجام گرفت فرماندار سلماس ضمن اشاره به لزوم نظارت جدی بر قیمت ها در آستانه عید بر لزوم حل مشکلات اصناف و کسبه سلماس تاکید کرد.