بازدید فرماندار از اداره مخابرات شهرستان سلماس

بازدید فرماندار از اداره مخابرات شهرستان سلماس
فرماندار از اداره مخابرات شهرستان سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس پیش از ظهر امروز بصورت سرزده از  اداره مخابرات شهرستان بازدید کرد.