دیدار رئیس دانشگاه فرهنگیان سلماس و هیئت همراه با سرپرست فرمانداری سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان سلماس و هیئت همراه با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات دانشگاه گفتگو و تصمیم گیری شد.