اولین جلسه شورای عشایری با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری اولین جلسه شورای عشایری با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان، معاون اداره کل امور عشایر استان و جمعی از روسای ادارات و عشایران در آبادی عشایری دوستان در بخش کوهسار