بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از مدیریت برق شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از مدیریت برق شهرستان سلماس

‘کاظم غنی زاده ’ سرپرست فرمانداری سلماس در ساعات اولیه امروز بصورت سرزده از بخش های مختلف اداره بازدید کرد.