حضور محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى برنامه تلویزیونى اولدوز

حضور محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى برنامه تلویزیونى اولدوز
امشب / یکشنبه ١ خرداد ماه ١٤٠١ محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى برنامه تلویزیونى اولدوز .

🔶حضور محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى برنامه تلویزیونى اولدوز جهت تشریح دستاوردهاى سفر ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران به آذربایجان غربى
🔹امشب / یکشنبه ١ خرداد ماه ١٤٠١
ساعت 22

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس