سرپرست فرمانداری با حضور در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلماس

سرپرست فرمانداری با حضور در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلماس
سرپرست فرمانداری در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلماس ضمن دیدار، با اهدا گل و لوح سپاس روز معلم را تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ سرپرست فرمانداری به همراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سلماس با حضور در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن دیدار، با اهدا گل و لوح سپاس روز معلم را تبریک گفتند.