برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده شهرستان سلماس به ریاست معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار سلماس در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری