بازدید از سدهای شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛جناب رستگاری مدیر کل امور آبهای استان به همراه سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس و نماینده محترم شهرستان و تنی چند از مسئولین ادارات ، وضعیت سدها و میزان آبگیری آنها را بررسی کردند و با کشاورزان مناطق مختلف در مورد رفع مشکلات آبیاری باغات آنها, دیدار چهره به چره داشتند.