بازدید فرماندار از شرکت تعاونی تولیدی آرد سلماس

بازدید فرماندار از شرکت تعاونی تولیدی آرد سلماس
فرماندار از شرکت تعاونی تولیدی آرد سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس پیش از ظهر امروز در این بازدید ضمن تأکید بر کیفیت تولید آرد و توزیع مناسب به نانوایی های سطح شهرستان تأکید کرد.