دوره آموزشی و توجیهی بازرسان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس امروز در دوره آموزشی و توجیهی بازرسان انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل سالن شهید سالمی فرمانداری این شهرستان با بیان وظایف بازرسان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از وظایف مهم بازرسی انتخابات امانتداری و رعایت بی طرفی در برگزاری انتخابات است.

مرتضی اصغری بیان داشت: دیگر وظیفه مهم بازرسی انتخابات، کنترل جریان انتخابات در شهرستان و حصول اطمینان از انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف قانونی است که در این مسیر باید بر روند عملکرد دستگاه های اجرایی و برگزارکنندگان انتخابات جهت حصول اطمینان از برگزاری صحیح انتخابات نظارت دقیق صورت پذیرد.

" عباس محمد زاده گلعذانی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و رییس هیات بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلماس گفت: اجرای دقیق قانون و رعایت اصل بی طرفی و امانتداری مهمترین رسالت اعضای بازرسی انتخابات در شهرستان است.