بازدید فرماندار از اماکن نیمه تمام ورزشی شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرمانداردرجریان این بازدیدها گفت: با همکاری منابع طبیعی این شهرستان ده هکتار ازاراضی ملی واقع درجوار امامزاده برگشاد دراختیار اداره ورزش وجوانان برای استفاده ورزشکاران اتومبیل رانی وموتورسواری قرارداده شده که با مشارکت اداره ورزش وجوانان وشهرداری امکانات موردنیاز دراین مکان برای ورزشکاران برای برگزاری تمرینات ومسابقات استانی وکشوری فراهم خواهد شد .
اصغری گفت : دومیدان چمن مصنوعی درنقاط شهر راه اندازی شده وهم اکنون ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته وبالغ بر یک میلیارددویست میلیون تومان هزینه شده ودرهفته دولت به بهره برداری خواهدرسید
فرماندار این شهرستان درخصوص استخر نشاط که چند سالی است تعطیل بوده گفت با مشارکت بخش خصوصی تعمیرات وبازسازی اساسی دراین استخر انجام گرفته وبیش از 15 میلیارد ریال هزینه شده وبزودی فعالیت خودرا شروع خواهد کرد .
ریس شورای ورزش شهرستان به راه اندازی سالن طبقاتی دراین شهرستان اشاره کردوگفت : سالن طبقاتی اداره ورزش وجوانان هم اکنون ۲۰٪ پیشرفت فیزیکی داشته وبرای امسال اعتبارات خوبی منظورشده که با اتمام این طرح ورزشی مشکلات تمامی هیت های ورزشی ازنظربرگزاری مسابقات استانی وکشوری واسکان دادن به ورزشکاران حل خواهد شد.