آیت‌الله صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست

آیت‌الله صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست
آیت‌الله صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

⚫️ آیت‌الله صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست

 مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله صافی گلپایگانی ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.

عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی از جمله فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله صافی بود.