سفر یک روزه معاون امورتولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی به سلماس

سفر یک روزه معاون امورتولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی به سلماس
با استقبال رسمی مسئولین شهرستان، معاون امورتولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی وارد شهرستان سلماس شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با استقبال رسمی مسئولین شهرستان، معاون امورتولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی وارد شهرستان سلماس شد.
گفتنی است معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به شهرستان سلماس به منظور بازدید از مجتمع کشت و صنعت پگاه سلماس ، صنایع غذایی چیپس میوه اطمینان و شرکت در جلسه بررسی ظرفیت های حوزه جهاد کشاورزی شهرستان حضور خواهد یافت.