دیدار مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس

دیدار مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار و ضمن تبریک انتصاب، در خصوص مسایل و مشکلات حوزه عمران شهری گفتگو و تصمیم گیری شد.