جلسه ماهانه شبکه نیکوکاری شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس و جمعی از مسئولین شهر, جلسه ماهانه شبکه نیکوکاری شهر سلماس در مرکز بانوان کوثر تشکیل شد.در این دیدار حاضرین به بیان نکته نظرات خود در مورد نوع و چگونگی کمک رسانی ها و تصمیم گیری در مورد برنامه ها و پروژه های آتی کمیته امداد و تشکلهای مردم نهاد پرداختند.