بازدید میدانی سرپرست فرماندار شهرستان سلماس از روستای سوره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید میدانی سرپرست فرماندار شهرستان سلماس به همراه جمعی از روسای ادارات از روستای سوره و بررسی مسایل و مشکلات روستا.
گفتنی است در این بازدید ‘کاظم غنی زاده’ سرپرست فرمانداری سلماس ضمن بررسی مشکلات روستا دستور تکمیل طرح هادی ، تکمیل شبکه گازرسانی، تقسیط آب بهای بخش کشاورزی و همچنین ترمیم محل حفاری آب شرب اقدام لازم را صادر کرد.