میز خدمت مسئولان در نماز جمعه این هفته شهرستان سلماس

میز خدمت مسئولان در نماز جمعه این هفته شهرستان سلماس
میز خدمت مسئولان در نماز جمعه این هفته شهرستان سلماس

اطلاعیه

🔶 میز خدمت مسئولان در نماز جمعه این هفته شهرستان سلماس

🔶باحضور مسئولان ارشد شهرستانی و روسای ادارات خدمات رسان شهرستان سلماس.

مورخ 15 بهمن رأس ساعت 11 صبح
مصلی حضرت امام خمینی (ره) سلماس

                                                                       روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس