برگزاری سمینار آموزشی تخصصی معرفی بسته های حمایتی صنایع کوچک در فرمانداری شهرستان سلماس

برگزاری سمینار آموزشی تخصصی معرفی بسته های حمایتی صنایع کوچک در فرمانداری شهرستان سلماس
سمینار آموزشی تخصصی معرفی بسته های حمایتی صنایع کوچک با حضور فرماندار سلماس، مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتگران شهرستان سلماس در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ سمینار آموزشی تخصصی معرفی بسته های حمایتی صنایع کوچک با حضور فرماندار سلماس، مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتگران شهرستان سلماس در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری برگزار گردید.

با هدف حمایت از متقاضیان طرح های آموزشی و تولیدی و دستیابی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی ،سمینار آموزشی معرفی بسته های صنایع کوچک در سلماس برگزار شد.
بسته های حمایتی صنایع خرد وکوچک و چگونگی بهره مندی از تسهیلات ارزان قیمت  برای مجریان این گونه طرح ها در این سمینار معرفی گردید .
هدف از توسعه این صنایع کوچک ایجاد اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه ، تامین نیازهای بازار و رونق اقتصادی منطقه می باشد.
"مرتضی اصغری" فرماندار سلماس در این سمینار گفت:فعال کردن واحدهای تولیدی راکد یکی از مهم ترین سیاست های معرفی این بسته های حمایتی است.

در سمیناراموزشی معرفی بسته های حمایتی صنایع کوچک که با حضور بیش از یکصد مدیر صنایع کوچک برگزارشد ،تعدادی از مدیران صنایع کوچک مسائل و مشکلات واحدهای خودشان را مطرح نمودند .