بازدید فرماندار از آثار تاریخی و گردشگری سلماس

بازدید فرماندار  از آثار تاریخی و گردشگری سلماس
فرماندار شهرستان سلماس از آثار تاریخی و گردشگری سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ "مرتضی اصغری" فرماندار شهرستان سلماس به همراه تنی چند از مسئولین شهرستان سلماس از آثار تاریخی و گردشگری شهرستان سلماس بازدید و در جهت حفظ و مرمت آثار دستورات لازم را صادر کرد.

شایان ذکر است فرماندار سلماس از آثار تاریخی شامل: کلیسای روستای درشک، حجاری خان تختی، تپه اهرنجان، کلیسای روستای آخته خانه، کلیسای قزلجه و غار نمک روستای چوپانلو بازدید کرد