بازدید فرماندار سلماس ازروند عملیات اجرایی پل ودیوار ساحلی روستای دیرعلی

بازدید فرماندار ازروند عملیات اجرایی پل ودیوار ساحلی روستای دیرعلی شهرستان سلماس   
بمنظور مهار سیل که همه ساله خسارت بسیاری به روستاهای همجوار روستاهای دیرعلی براثر طغیان رودخانه دیرعلی وارد میشود . توسط بنیاد مسکن این شهرستان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد دویست پنجاه میلیون تومان عملیات اجرایی پل ودیوار ساحلی ازاوایل سال درداخل روستا شروع گردید ودرهفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید وهم اکنون بیش از ۸۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد.اصغری فرمانداراین شهرستان درجریان بازدید از اجرای عملیاتی دیوار ساحلی خدمت به روستاهای محروم را جزو برنامه های دولت عنوان وازهمکاری روستائیان دراجرای این طرحها ومقاوم سازی واحدهای مسکونی قدردانی نمودند.

گفتنی است فرماندار به همراه جمعی از روسای ادارات  از مرتع روستای دیرعلی و چهارستون  بازدید کردند.