جلسه مشارکت و آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه مشارکت و آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس با حضور سرپرست فرمانداری، شهردار و سرمایه گذار بخش خصوصی در محل دفتر شهردار.