بازدید سرزده فرماندار سلماس از چند نانوایی در روستاهای بخش مرکزی

بازدید سرزده فرماندار سلماس از چند نانوایی در روستاهای بخش مرکزی
فرماندار سلماس بصورت سرزده از چند نانوایی در روستاهای بخش مرکزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس صبح امروز در این بازدید ضمن تاکید بر ارتقای سطح کنترل و نظارت دستگاه های متولی بر توزیع و پخت نان با کیفیت گفت:

🔹هیچگونه کمبودی درمورد آرد و نان در شهرستان وجودندارد و مردم نگران نباشند.

🔹بازرسی‌ها از واحدهای نانوایی درحال انجام است و شهروندان هرگونه گران فروشی یا هرگونه تخلف در واحدهای نانوایی را به شماره ۱۲۴ گزارش دهند تا بامتخلفان دراینخصوص برخورد جدی شود.