فرا رسیدن ولادت باسعادت حضرت علی (ع)

فرا رسیدن ولادت باسعادت حضرت علی (ع)
فرا رسیدن ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر

فرا رسیدن ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر بر تمامی همشهریان عزیز سلماسی فرخنده باد.

‘روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس ‘