بازدید از فروشگاه های عرضه مواد غذایی سطح شهر سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ‘کاظم غنی زاده’ سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس در بازدید از فروشگاه های عرضه مواد غذایی سطح شهر سلماس، روند توزیع کالاهای اساسی را بررسی کرد.