برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذرای شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذرای شهرستان سلماس با حضور سرپرست فرمانداری سلماس در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری.