بازدید فرماندار به همراه امام جمعه سلماس از انبار امدادی جمعیت هلال احمر

بازدید فرماندار به همراه امام جمعه سلماس از انبار امدادی جمعیت هلال احمر
فرماندار به همراه امام جمعه سلماس از انبار امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار به همراه امام جمعه سلماس از انبار امدادی جمعیت هلال احمر و پایگاه امدادونجات جاده ای  بازدید و از حفظ آمادگی و نظم و انضباط حاکم بر پایگاه و انبار امدادی تقدیر کرد.