جلسه شورای زکات شهرستان سلماس

جلسه شورای زکات شهرستان سلماس
جلسه شورای زکات شهرستان سلماس بصورت ویدیو کنفرانس با جلسه شورای زکات استان آذربایجان غربی در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه شورای زکات شهرستان سلماس بصورت ویدیو کنفرانس با جلسه شورای زکات استان آذربایجان غربی با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از روسای ادارات این شهرستان در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری سلماس برگزار شد.

فرماندار شهرستان سلماس در شورای زکات این شهرستان گفت:  شهرستان سلماس از گذشته یکی از شهرستان های پیش رو در امر جمع آوری زکات بوده و امسال در رتبه دوم استان را کسب کرده و اما همچنان نیازمند فرهنگ سازی بیشتر در راستای عمل به سنت حسنه پرداخت زکات مستحبی و واجب هستیم.

مرتضی اصغری همچنین نقش خیرین در شهرستان را بسیار مثبت ارزیابی کرد و بهره گیری از این نتیجه مثبت را در حوزه زکات را مورد تاکید قرار داد.