گزارش تصویری سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی به شهرستان سلماس