بازدیداستاندار آذربایجان غربی از روند احداث دبیرستان شبانه روزی روستای چهریق

بازدیداستاندار آذربایجان غربی از روند احداث دبیرستان شبانه روزی  روستای چهریق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی از روند احداث دبیرستان شبانه روزی بخش کوهسار در روستای چهریق علیا بازدید کرد.