در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان مطرح شد

ساماندهی مراکز جمع آوری سیب زیر درختی در سلماس

ساماندهی مراکز جمع آوری سیب زیر درختی در سلماس
مراکز جمع آوری سیب زیر درختی در سلماس ساماندهی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ‘مرتضی اصغری’ فرماندار شهرستان سلماس در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری گفت: پرداختن به مباحث سلامت وامنیت غذایی جامعه بسیار مهم و ارزشمند می باشد و در جهت فراهم نمودن بستر و زمینه سلامت و امنیت غذایی خانواده ها بیش از پیش تلاش نمایند.

وی در بحش دیگری از سخنان خود همچنین خواستار بازدید مستمر کارشناسان بهداشت از مراکز مرتبط با سلامت مردم از جمله عرضه کنندگان مواد غذایی شد و افزود: سلامت مردم در اولویت اول امور قرار دارد لذا در این راه هرگونه کم کاری و سهل انگاری از هیچ فردی قابل قبول نخواهد بود.

گفتنی است در این جلسه مسایل و مشکلات مجمسه سازان روستای مافی کندی، وضعیت بهداشتی کشتارگاه دام و وضعیت دپوی سیب های زیر درختی در مراکز جمع آوری میوه  بررسی و تصمیم گیری شد.