امادگی ستاد شورای هماهنگی مدیریت بحران سلماس درفصل زمستان

امادگی ستاد شورای هماهنگی مدیریت بحران سلماس درفصل زمستان
قبل از فصل زمستان مدیریت بحران شهرستان سلماس با اجرای چندین مانورسازوکارهای لازم را برای خدمت رسانی زمستانی بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛  بعدازدورزمایش وامادگی راه وشهرسازی و شهرداری های سلماس ،تازه شهر وپلیس راهور این بار بخشداریهای مرکزی وکوهسار دربررسی اعضای مدیریت بحران شهرستان قرار گرفت .
 

 دهیاران بخش مرکزی وکوهسار این شهرستان تمامی امکانات خدمات رسانی را بعد از نظارت کارشناسان مدیریت بحران به نمایش گذاشته تا خدمات شایسته به مردم ارائه نمایند .
 

 

با اجرای مانور آمادگی خودرویی ادوات سبک و سنگین از سوی ستاد مدیریت بحران این شهرستان کلیه اقدمات لازم جهت مقابله با مشکلات فنی در این شهرستان فراهم شد.


امیداست با تلاش ، توانمندی وارائه خدمات دستگاههای خدمات رسانی زمستان بی خطری درشهرستان سلماس سپری شود .