دیدار و گفتگو سرپرست فرمانداری سلماس با خانوادههای معزز شهیدان درماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ دیدار و گفتگو امام جمعه. سرپرست فرمانداری سلماس و رئیس بنیاد شهید شهرستان سلماس با خانوادهای معزز شهیدان کاظم تعمیرجو و قربانعلی رنجبری بمناسبت ماه مبارک رمضان