برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات پایانه مرزی کوزه رش و منطقه ویژه اقتصادی سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  شهرستان سلماس؛ بمنظوربررسی مسائل ومشکلات پایانه مرزی کوزه رش شهرستان سلماس جلسه ای با حضور مسئولین اطاق بازرگانی استان وریس اطاق مشترک بازرگانی ایران وترکیه درمحل فرمانداری این شهرستان تشکیل یافت
فرماندار شهرستان سلماس گفت این شهرستان با داشتن 90 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه وبا داشتن زیرساختهای لازم ونزدیکی  با استان وان میتواند برای افزایش مبادلات مرزی موثر بوده باشد
مرتضی اصغری با اشاره به مزیت وجود منطقه ویژه اقتصادی دراین شهرستان نیزگفت روند عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده واعتبارات بسیار خوبی درجهت تسریع زیرساختهای منطقه جذب شده است
ریس اتاق مشترک بازرگانی ایران وترکیه دراین جلسه گفت ازطریق ایجاد پایانه های مرزی دراستان باید مبادلات مرزی ایران وترکیه توسعه یافته وباید از560 کیلومترمرزمشترک این کشوربا ترکیه بهترین شکل استفاده کنیم
سعادت دهقان به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان نیزاشاره کرد وگفت استفاده ازوجود تنها منطقه ویژه اقتصادی دراستان میتواند برای
جذب سرمایه گذارداخلی وخارجی برای استان مفید بوده باشد.
وی گفت اسفاده ازظرفیت کمسیون مشترک ایران وترکیه با مسئولیت نهادریاست جمهوری بوده لذا تقویت ارتباطات اطاق های بازرگانی دوکشور برای افزایش مبادلات مرزی ضروری است
حسن انتظارریس اتاق بازرگانی ارومیه نیز ازتجارشهرستانها خواست ضمن استفاده ازخدمات  اطاق بازرگانی درکلاسهای اموزشی که توسط اطاق درجهت افزایش اطلاعات تجار برگزارمیشود اسفاده نمایند
انتظار همچنین به راه اندازی دفتر نمایندگی اطاق بازرگانی بمنظور تسریع دررفع مشکلات تجاردرشهرستانها خبرداد.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد دبیرخانه پیگیری مسائل و مشکلات پایانه مرزی  کوزه رش در فرمانداری تأسیس و از طریق کمیسیون مشترک ایران و ترکیه مستقر در نهاد ریاست جمهوری پیگیری شود.
شایان ذکر است منطقه ویژه اقتصادی سلماس یکی از این طرح هاست که پس از حدود یک دهه سکوت، نخستین گام های اجرایی آن در دولت یازدهم برداشته شد و در اردیبهشت سال 1382 به تصویب هیات وزیران و در دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما در دولت یازدهم و با دستور استاندار وقت آذربایجان غربی عملیات اجرایی آن به شهرداری سلماس محول و شاهد عملیات اجرایی با پیشرفت فیزیکی خوبی است.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس تنها منطقه ویژه مصوب هیات دولت و مجلس در آذربایجان غربی است.