دیدار چهره به چهره استاندار آذربایجان غربی با تعدادی از مردم شهرستان سلماس

دیدار چهره به چهره محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی با تعدادی از مردم شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی با تعدادی از مردم شهرستان سلماس دیدار و گفتگو کرد.